Các đoạn code kiểm tra điều kiện WordPress IF Function nhanh

Tổng hợp code kiểm tra điều kiện của WordPress, sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn phát triển WordPress nhé

code kiểm tra điều kiện wordpress 1770

Kiểm tra trang giao diện quản trị admin với is_admin()

Code này giúp kiểm tra yêu cầu hiện tại có phải dành cho trang quản trị hay không

Code mẫu của Is_admin()

if (is_admin()) {
  echo "Bạn đang ở trang Quản trị";
} else {
  echo "Bạn không ở trang quản trị";
}

is_blog_admin() cũng được sử dụng tương tự như Is_admin().

Kiểm tra trang 404 với is_404()

Code này chỉ kiểm tra truy vấn có dẫn đến 404 hay không (không trả về kết quả nào).

Ví dụ sử dụng Is_404:

if ( is_404() ) {
  // Thêm code bạn muốn hiển thị nếu trang hiện tại là 404 vào đây
}

Kiểm tra trang bài viết với is_single()

Code này giúp kiểm tra trang hiện tại có thuộc dạng bài viết hay không? Nếu có thì hiển thị kết quả.

Cách dùng is_single() :

if ( is_single() ) {
  echo 'Đây là trang bài viết nè';
}

Kiểm tra trang chủ với is_front_page() hoặc is_home()

Cách dùng:

if ( is_front_page() && is_home() ) {
echo 'Đây là trang chủ';

} elseif ( is_front_page()){
echo 'Đây là trang chủ tĩnh';
}

Kiểm tra có phải trang chuyên mục hay không với is_category()

Cách sử dụng:

is_category();
// Nếu đây là trang chuyên mục
 
is_category( '9' );
// Trang chuyên mục thuộc ID 9
 
is_category( 'Test' );
// Trang chuyên mục có tên Test
 
is_category( 'url-test' );
// Trang chuyên mục có slug là url-test

Ngoài ra có thể sử dụng is_archive()

Kiểm tra có phải là trang hay không với is_page()

Hàm này giúp chúng ta có thể kiểm tra trang hiện tại có phải thuộc dạng Page hay không?

Cách dùng:


if ( is_page() ) {
echo 'Đây là trang';

}

Ngoài ra có thể áp dụng

 • is_page_template()
 • is_paged()

Kiểm tra trang tác giả với is_author()

Code giúp kiểm tra có phải là trang tác giả hay không

Cách dùng:

if(is_author()) { echo 'Đây là trang tác giả': }

Các hàm Function kiểm tra khác

Ngoài ra còn rất nhiều hàm kiểm tra, các bạn có thể tham khảo, cách sử dụng như những hàm phía trên.

 • is_attachment() : Kiểm tra trang đính kèm
 • is_comment_feed() : Kiểm tra có phải trang feed của bình luận không
 • is_customize_preview() : Kiểm tra có phải trang xem trước của tùy biến không
 • is_date() : Kiểm tra thời gian
 • is_day() : kiểm tra ngày
 • is_embed() : Kiểm tra đính kèm
 • is_favicon() : Kiểm tra Ico hình thu nhỏ của page
 • is_feed() : Kiểm tra trang Feed
 • is_month() : Kiểm tra tháng

Và còn nhiều code khác các bạn tìm hiểu thêm nha:

 • is_network_admin()
 • is_post_type_archive()
 • is_preview()
 • is_privacy_policy()
 • is_robots()
 • is_rtl()
 • is_search()
 • is_singular()
 • is_ssl()
 • is_sticky()
 • is_tag()
 • is_tax()
 • is_time()
 • is_trackback()
 • is_user_admin()
 • is_year()

Xem thêm nhiều code hay hơn của WordPress tại: Code hay

Câu hỏi thược gặp về Function WordPress

Cách sử dụng code các bạn theme vào File Function của child theme nếu không biết Child theme là gì thì mời các bạn tham khảo bài viết: Theme là gì? Cách cài đặt theme WordPress cơ bản

Kết luận

Như vậy là mình đã hướng dẫn và giới thiệu sơ qua cho các bạn rất nhiều code kiểm tra Function của WordPress hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình phát triển Website.

Bài viết liên quan
 • Các Plugin cần thiết cho WordPress
 • Gutenberg là gì? Cách sử dụng cơ bản, Ưu và Nhược điểm của Gutenberg
 • Các bước cấu hình gửi Mail trong WordPress Chi Tiết Nhất
 • Tạo menu dọc với Plugin OT Flatsome Vertical Menu
 • Tổng hợp tất cả Hook Flatsome thường dùng
 • So sánh WordPress.Org và WordPress.com
 • Hướng dẫn Cài Đặt Theme Flatsome Chi Tiết Từng Bước
 • WordPress là gì? Ưu nhược điểm của WordPress
 • Viết một bình luận